• slider_reglement_0000_404---GA--20160601-752_9593---webformaat.jpg
 • slider_reglement_0005_319---GA--20160601-751_2018---webformaat.jpg
 • slider_reglement_0003_341---GA--20160601-752_9533---webformaat.jpg
 • slider_reglement_0004_337---GA--20160601-752_9531---webformaat.jpg
 • slider_reglement_0001_399---GA--20160601-752_9581---webformaat.jpg
 • slider_reglement_0002_373---GA--20160601-751_2147---webformaat.jpg

Reglement

De wedstrijd wordt georganiseerd door TKI Agri&Food. Dit wedstrijdreglement bepaalt de voorwaarden voor deelname en bevat alle belangrijke data en gegevens voor de Nationale Ecotrophelia-verkiezing. Het reglement voor de Europese finale is hier te vinden.

Het doel van de Nationale Ecotrophelia is het ontwikkelen van een nieuw voedingsproduct (vast of vloeibaar) voor industriële productie en/of met groot marktpotentieel, waarbij de volgende aspecten van belang zijn: het recept, de smaak, de geur, de presentatie, de mogelijkheid tot industriële productie en/of marktpotentieel,de verpakking, de marketing en de verkoop aan de consument in de winkel.

 De wedstrijd nodigt dus uit om een voedingsproduct te maken waar de consument warm voor loopt!

 

1. Doelgroep

Alle studenten voeding aan MBO, HBO of universiteit. Deelnemen kan enkel via de scholengemeenschap. Elke opleiding mag maximum drie teams samenstellen die afkomstig kunnen zijn uit verschillende studierichtingen en/of verschillende scholen/verschillende niveaus/verschillende onderwijsvormen.

 

2. Verloop van de wedstrijd

Elke scholengemeenschap/opleiding kan maximaal drie dossiers (= drie nieuwe producten) indienen.

Elk dossier moet uit drie delen bestaan:

 1. een korte inhoud
 2. een beschrijving van het vernieuwend of nieuw product
 3. een media-tekst van max. 150 woorden, een teamfoto en een productfoto als jpeg-bestand in hoge resolutie (minimum 1200*800 pixels)

Alle dossiers worden gescreend door TKI Agri&Food op het naleven van het wedstrijdreglement. TKI Agri&Food heeft de eindbeslissing over welke teams kunnen deelnemen. Na aanvaarding zullen de deelnemende teams via hun school/scholengemeenschap worden uitgenodigd voor de presentatie van hun dossier. De producten kunnen vooraf of ter plaatse worden bereid en voorgesteld met hun verpakking aan de jury. De jury moet de producten kunnen proeven.

De begeleiders van het team mogen de mondelinge presentatie bijwonen op voorwaarde dat ze op geen enkele wijze tussenkomen en de studenten niet afleiden. De jury behoudt zich het recht voor om van deze mogelijkheid af te wijken. De jury wijst het winnende team aan dat namens Nederland wordt afgevaardigd naar de Europese finale.

 

3. Aanmelden en indienen van het dossier

Voor 15 april 2019 geeft de begeleider van de scholengemeenschap/universiteit per e-mail door welk team deel gaat nemen. Dit gebeurt door een ingevuld inschrijvingsformulier (zie tabblad inschrijven) te Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. naar TKI Agri&Food. Na ontvangst van deze aanmelding stuurt TKI Agri&Food binnen twee werkdagen een bevestigingsmail.

Indienen van het dossier: Voor 1 mei 2019 moeten het volledige dossier (zie punt 3.4) met bijlagen 2 en 3 per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ingediend zijn bij TKI Agri&Food. Na ontvangst van het dossier stuurt TKI Agri&Food binnen twee werkdagen een bevestigingsmail.

Indien deze om de één of andere reden niet wordt ontvangen door de indieners worden deze verzocht om dit zo snel mogelijk te laten weten op straffe van uitsluiting uit de wedstrijd. De deelnemende teams worden binnen vijf werkdagen na de ontvangst van het volledige dossier met bijlages op de hoogte gebracht over de al dan niet aanvaarding van het dossier.

 

3.1 Aantal aanmeldingen per scholengemeenschap

Elke scholengemeenschap kan maximaal 3 teams met telkens één dossier laten deelnemen. Een team bestaat uit minimum 2 en maximum 8 leerlingen/studenten. De teams kunnen samengesteld zijn uit:

 • Leerlingen van 1 school of
 • Leerlingen uit verschillende scholen/ van een verschillende studierichting binnen eenzelfde scholengemeenschap.

TKI Agri&Food wil bijdragen tot het multidisciplinaire samenwerken van leerlingen uit verschillende vakgebieden of verschillende studierichtingen.

 

3.2 Bijkomende voorwaarden

De deelname is enkel geldig onder volgende voorwaarden:

 • De school/scholengemeenschap staat in voor de verzekering van de leerlingen tijdens hun deelname aan de wedstrijd;
 • Eke scholengemeenschap gaat vooraf na of de dossiers voldoen aan de doelstellingen van de wedstrijd.
 • Promovendi en studenten die ouder zijn dan 35 (vijfendertig) jaar oud worden niet geaccepteerd.

 

3.3 Gegevens aanmelding in te vullen per team

 • Coördinaten scholengemeenschap en deelnemende scholen
 • Coördinaten contactpersoon (1) voor deze wedstrijd
 • Deelnemende studierichting(en)
 • Naam begeleider(s) + functie
 • Naam team
 • Namen van de studenten van het team (2 tot maximum 8)
 • E-mailadressen

 

3.4 Gegevens deelname en inhoud van het dossier

Het dossier is maximaal 10 pagina’s inclusief bijlagen (A4-formaat, Calibri 10 of Arial 11, enkelvoudige alinea):

Technische beschrijving

Korte inhoud door middel van een technische fiche (1 A4) volgens de template. Hierin staan o.a.:

 • naam team, korte voorstelling project;
 • naam van het product, categorie (snack, schotel, nagerecht, drank…),
 • samenstelling, proces, verpakking en opslag;
 • het vernieuwende aspect.

Productomschrijving

Bestaat uit de voorstelling van een nieuw voedingsproduct: recept, bereidingswijze, technologie, verpakking, smaak, geur en uitzicht. Er zal worden aangegeven waarom het product vernieuwend is. Er wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheid tot industriële productie en/of marktpotentieel. De verpakking wordt beschreven met aandacht voor milieuaspecten. Er wordt een voorstel voor etikettering opgemaakt.

Media-dossier

Dit bestaat uit twee foto’s, namelijk van het product en van het team (in standaard formaat.JPEG en in hoge resolutie, max. 1200*800 pixels, hoge resolutie 300pi) en een informatieve en attractieve tekst van maximum 150 woorden. Deze foto’s met tekst zullen opgenomen worden in een brochure bestemd voor het publiek. Het is dus raadzaam voorzichtig te zijn met de informatie die wordt vrijgegeven. 

 

Beknopt businessplan (niet verplicht voor de voorronde- wel aanleveren voor Europese finale)

Een beknopt businessplan waarin onder andere de volgende punten zijn opgenomen:

 • naam team;
 • korte voorstelling project en naam van het product;
 • kostprijsberekening (inclusief: loonkost, kost voor ingrediënten, verpakkingskost, kosten voor PR en marketing, kosten voor distributie en facultatief energiekost, onderhoudskost);
 • prijszetting (aan welke prijs wil je je product verkopen?);
 • marktpositionering (welke concurrerende producten zijn er nu op de markt?);
 • afbakening van de doelgroep (wie zal uw product kopen?);
 • marketing en promotie van het product;
 • succesfactoren en beperkingen van het product.

 

4. Jurering

De dossiers worden beoordeeld naar inhoud en presentatie (mondeling en schriftelijk). De organisatie bepaalt de evaluatiecriteria. De evaluatiecriteria vind je op het beoordelingsformulier voor juryleden. De jury zal bestaan uit maximum 8 personen. De juryleden beoordelen de dossiers aan de hand van de opgelegde criteria en de presentatie van de studenten.

De juryleden zijn vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, wetenschap, communicatie en van het onderwijs. De juryleden zullen een vertrouwelijkheidsclausule ondertekenen. Bij overmacht (in geval bijvoorbeeld een jurylid bij een bepaalde presentatie afwezig is) zal de gemiddelde score van de andere juryleden genomen worden voor het afwezige lid. De individuele scorefiches die de juryleden hebben ingevuld, zijn confidentieel. De resultaten van de juryleden worden ter plaatse verwerkt, zijn bindend en staan niet ter discussie.

 

5. Praktische schikkingen

5.1 Algemeen

De organisatie is niet verantwoordelijk voor toegebrachte schade door deelnemers, kosten hiervoor worden doorgerekend aan de school/scholengemeenschap waartoe de deelnemende leerlingen behoren.

5.2 Voorbereiding wedstrijddag

Bij aankomst op locatie meldt het team zich bij Marleen Scholte.
De teams moeten ervoor zorgen dat ze voldoende meebrengen om elk jurylid te laten proeven.
De deelnemers nemen hun presentatie mee op een USB-stick.

Tijdens de voorbereiding van de voorgestelde producten zullen de deelnemers en begeleiders gefotografeerd en/of gefilmd worden. Dit beeldmateriaal kan in de toekomst gebruikt worden door de wedstrijdorganisatie. Studenten die deelnemen aan de competitie aanvaarden dat er foto’s en/of filmmateriaal van henzelf en hun producten gemaakt kunnen worden en dat deze documenten gebruikt kunnen worden door TKI Agri&Food tenzij tijdig anders gestipuleerd per schriftelijke overeenkomst.

De presentaties mogen maximaal 25 minuten in beslag nemen: 15 minuten voor de presentatie en 10 minuten voor het proeven en het beantwoorden van de vragen van de jury.

 

6. Overige bepalingen

De onderwijsinstellingen zullen de nodige maatregelen nemen voor de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten. TKI Agri&Food zelf zal de intellectuele eigendomsrechten eerbiedigen.

Reiskosten en andere kosten zijn ten laste van de scholen/scholengemeenschappen en kunnen niet verhaald worden op TKI Agri&Food, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De deelname aan de wedstrijd betekent automatisch de volledige aanvaarding van de voorwaarden van dit reglement door de studenten en door de onderwijsinstelling.

Tenzij u schriftelijk bezwaar aantekent gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met het publiceren van foto's op onze website die gemaakt zijn tijdens de voorronde en finale.